Så fungerar PolitAktiv

Varje kommunalt byggprojekt har på PolitAktivs hemsida sin egen sektion, som innehåller för projektet relevant information, samt ett modererat diskussionsforum. Alla besökare kan ta del av informationen samt läsa forumet, men för att kunna delta i diskussionen krävs att man registrerar sig och sedan navigerar till rätt projekt genom att välja från denna lista.

Vad är det som är så speciellt med PolitAktiv?

Vi är övertygande om att PolitAktiv har mycket att erbjuda vad gäller främjandet av medborgardeltagande i beslutsprocesser. Eftersom PolitAktiv är oberoende, informerar över offentliga projekt, svarar på era frågor, informerar om det aktuella diskussionsläget och startar omröstningar, vars resultat presenteras för beslutsfattarna:

  • PolitAktiv har inga egen-intressen i projekten och är fullständigt oberoende av alla politiska partier och intressegrupper. Vi är bara bundna av idén från Integrata-Stiftelsen, att använda informationsteknologin för förbättringen av levnandskvaliten i vårt samhälle.
  • PolitAktiv erbjuder alla tillgängliga dokument tillhörande ett projekt och vid behov, om möjligt, kompletterar även dessa dokument med information från media eller kompetenta experter. Dessutom finns informationen från dokumenten ordnade efter ämne, så att du snabbt kan få en överblick över ett visst ämne
  • På PolitAktivs hemsida kan du ställa frågor angående ett visst projekt, dessa frågor vidarebefodras sedan till beslutsfattarna och deras svar kommer sedan publiceras på denna hemsida. På samma sätt vidarebefodrar vi också aktuella diskussionsämnen från våra forum¨ till beslutsfattarna.
  • Vi sammanfattar även aktuella diskussionsämnen och publicerar detta på vår hemsida. På det sättet kan alla få en snabb överblick över diskussionsläget.
  • På PolitAktivs hemsida diskuterar man inte bara, man röstar även: Om förslagen från din kommun som helhet, om enskilda aspekter, om planeringsobjekt, om förslag från medborgarna - det återstår bara för dig att bedöma alla dessa saker. Resultaten presenteras sedan för beslutsfattarna. På det sättet blir de medvetna om vad medborgarna faktiskt vill.