Grundläggande riktlinjer för PolitAktiv

För att få PolitAktiv att fungera, håller vi oss till följande riktlinjer:

 1. PolitAktiv för alla:
  Alla kan delta i diskussionerna, även anonymt också efter registrering och logg-in.
  Alla uppmuntras att delta i diskussionen. Nybörjare ges råd.
   
 2. Modererad diskussion:
  Diskussionen övervakas av erfarna moderatorer. Argument granskas och ordnas systematiskt.
  Argument extraheras från deltagarnas bidrag av moderatorerna, och uttrycks på ett tydligt sätt och tillgängliggörs så snabbt som möjligt.
   
 3. Opinionsbildningsprocessen och
   
 4. Deltagandeprocessen inom beslutsfattning avbildas.
   
 5. Fri, jämlik sekretessskyddad omröstning
  Alla kan rösta endast en gång - och endast om han eller hon har rätt behörighet inom ämnet. Detta sker genom användningen av ett ID-kort.
   
 6. Trovärdighet och transparens
  är de viktigaste egenskaperna av denna portal och de viktigaste förutsättningarna för att accepteras av medborgarna.
   
 7. Ideel organisation:
  Denna portal finansieras enbart av donationer och har ingen reklam. Användningen är i stort sätt gratis för deltagande medborgare och samhällen.
   
 8. Komplett information:
  För varje ämne eller projekt så kommer informationen som ges ut att vara så komplett som möjligt. Förutom offentliga dokument så samlar vi även in information från media.

PolitAktivs Syfte

 1. Att vara en förebild vad gäller välvillig användning av informationsteknologin.
 2. Att använda internet för att öka det politska deltagandet.
 3. Att främja politisk opinionsbildning.
 4. Att utöva och främja demokrati.
 5. Att hjälpa till att minska allmänhetens likgiltighet gentemot politik.
 6. Att möjliggöra aktivt deltagande av medborgarna i kommunala byggprojekt.
 7. Att erbjuda en portal för diskussioner om offentliga byggprojekt
 8. Att erbjuda en portal för medborgarrörelser kring offentliga byggprojekt.

 

Mer information hittar ni här.

Vision och angreppssätt

Vår vision är ett samhälle som består av utbildade människor med välgrundade åsikter. Dessa människor deltar aktivt i sitt samhälle på ett medvetet sätt tillsammans med förvaltarna, som i sin tur ser sig själva som tjänstgörare för alla medborgare.

Vårt angreppssätt är att låta PolitAktiv vara synonymt med seriös opinionsbildning och sanningsenliga diskussioner på internet. Samhällen efterfrågar PolitAktiv och infogar det i sina opinionsbildningprocesser, eftersom PolitAktiv tillhandahåller mycket information och främjar givande diskussioner mellan engagerade parter i en skyddad miljö.

PolitAktiv är en förebild för ett humant sätt att använda informationsteknologi