PolitAktiv

informerar på ett öppet och demokratiskt sätt.

 

 

Vill du vara med och påverka vad som sker i din kommun?

Ta reda på vad din kommun har för framtidsplaner.

Bilda dig din egen uppfattning.

Ta del av diskussionen!

PolitAktiv fungerar som en länk mellan dig och din kommun, och ser till att din röst blir hörd.

Aktuella projekt

Registrera dig här och välj sedan det projekt ,
som du vill bidra till.

PolitAktiv informerar:

Här hittar ni information om kommunala byggprojekt, oberoende av öppettider, 24 timmar om dygnet, och oberoende av var du befinner dig:

* Blanketter för beslut

* Utbyggnadsplaner

* Kostnadsplaner

* Expertutlåtanden

 

Din kommun blir underrättad om folkets åsikter och tar till sig:

 

* Era idéer

* Era anmärkningar

* Era åsikter

* Era farhågor

 

Allt detta görs synligt för kommunen, som därmed blir mer förutsägbar

 

 ... alltid med hjälp av en sammanfattning av den aktuella diskussionen.

 

Politaktiv är transparent, eftersom:

... vi är oberoende!

PolitAktiv stöds av Integrata-stiftelsen och är oberoende av alla myndigheter. För att vi ska kunna behålla denna ställning så behöver vi era bidrag.

... det styrs av oss medborgare

Sammanfatta diskussionsläget, ladda upp och kommentera planer och offentliga dokument; allt detta utförs av oss engagerade medborgare. Om du också är intresserad av volontärarbete hos oss, så skulle vi bli väldigt glada om du kontaktar oss. 

... ansvarsområdena är tydligt avgränsade från varandra

  • Ansvaret för korrektheten av de offentliga dokumenten och beskrivningen av projekt-målen ligger hos respektive kommun.
  • Var och en bär ansvar för sina egna diskussionsinlägg, sådana inlägg kommer varken förändras, flyttas eller påverkas på något sätt - så länge som du inte bryter mot användarvillkoren.
  • Moderatorerna hjälper till att sammanfatta det aktuella diskussionsläget

PolitAktiv är demokratiskt, eftersom:

... vi möjliggör utbyte av åsikter i våra diskussionsforum

Vi glädjer oss när ni diskuterar med varandra och upptäcker var era likheter och skillnader ligger. Bara genom utbyte av tankar genom konversationer kommer vi lära oss att förstå varandra.

... vi ger medborgarna en chans att uttrycka sina åsikter

Varje plan har ofullständigheter ... och de berörda? Ignoreras! Till dess att de går till rättegång ... Vi anser att det finns ett bättre och lättare sätt att bli hörd! Genom PolitAktiv kan alla berörda parter uttrycka sig själva. På det sättet erbjuder vi dem som är redo att lyssna, ett välgrundat ställningstagande, som sedan kan användas på ett konstruktivt sätt.